Cursos disponibles

En aquest curs s'aprèn com podem aplicar les diferents eines del Moodle a un curs de Ciències Naturals a l'ESO. Aquestes eines facilitaran i organitzaran millor la nostra activitat docent, i ens ajudaran a motivar millor el nostre alumnat.

En aquest curs hi ha tots els exemples que es treballen en el curs d'aplicació del Moodle a Ciències Naturals. No s'ha de fer cap activitat, només són per observar com queden.

En aquest curs s'aprèn com podem aplicar les diferents eines del Moodle a un curs de Matemàtiques a l'ESO. Aquestes eines facilitaran i organitzaran millor la nostra activitat docent, i ens ajudaran a motivar millor el nostre alumnat.

En aquest curs hi ha tot el que s'explica al curs de matemàtiques al moodle. No cal fer cap activitat, només són per observar el resultat.

En aquest curs hi ha tots els exemples que es treballen al curs de teoria de llengua i literatura catalana.

En aquest curs s'aprèn com podem aplicar les diferents eines del Moodle a un curs de llengua catalana o/i literatura a l'ESO i batxillerat. Aquestes eines facilitaran i organitzaran millor la nostra activitat docent, i motivarà millor el nostre alumnat.

En aquest curs hi ha tots els exemples que es treballen al curs d'aplicació del Moodle a la Geografia de l'ESO

En aquest curs s'aprèn com podem aplicar les diferents eines del Moodle a un curs de Geografia a l'ESO. Aquestes eines facilitaran i organitzaran millor la nostra activitat docent, i motivarà millor el nostre alumnat.