Cursos disponibles

En aquest curs hi trobareu la informació i formació bàsica per a poder començar a coordinar la prevenció del centre, del departament, del cicle, ... Aquest curs és específic per a docents en actiu.

Aquest curs servirà dotar al professorat per a poder introduir conceptes i hàbits nutritius al seu alumnat

Aquest curs servirà perquè els nois i noies de secundària treballin la sexualitat de forma oberta, relaxada i conscient.