Available courses

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs superior de Moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.