Available courses

Aquest curs orienta als docents per a poder aplicar algunes característiques del coaching a la pràctica diària.

En aquest curs es planteja com introduir el joc com a eina d'aprenentatge, de cohesió, de millora, en el procés d'aprenentatge.

Aquest curs servirà per donar a conèixer diferents maneres de treballar mitjançant metodologies significatives, en concret, per projectes i racons; per tal de millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge i alhora ens donarà eines per poder treballar de forma significativa.

En aquest curs s'aprèn a veure les característiques d'un alumna/a amb trastorns de l'espectre autista. També es presenten recursos i eines educatives per a poder adaptar-se a aquest alumnat i possibilitar una escolarització normalitzada en l'aula ordinària.

Un petit cop de mà per poder crear bons ambients a l’aula, sobretot a l’hora de treballar, veient que la cooperació és un mètode enriquidor per a totes les persones.

A  vegades és molt necessari relaxar l'ambient de l'aula d'Educació Primària, en aquest curs s'hi trobem diferents tècniques i recursos per a tenir una activitat docent més relaxada.

En aquest curs s'hi trobem diferents tècniques i recursos per a tenir una activitat docent més relaxada.

En aquest curs hi trobareu un recull de recursos per a poder fer una bona mediació de conflictes, així com un conjunt de reflexions a fer.

Aquest curs orienta als docents per a poder aplicar algunes característiques del coaching a la pràctica diària.

En aquest curs intentem explicar una mica l'adolescència i que podem fer perquè l'aprenentatge d'aquesta edats pugui ser més encertada i enriquidora, tant per l'alumnat com pel professorat..